ശുഭാനന്ദാശ്രമത്തിന്റെ ശാഖകള്‍

1918-ല്‍ മാവേലിക്കര ചെറുകോല്‍ ആസ്ഥാനമായി ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. നാല് തിരുശരീരങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ഫലമായി ഇന്ന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ശുഭാനന്ദാശ്രമത്തിന്റെ 43ഓളം ശാഖകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

1. തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദ ജ്യോതി ആശ്രമം,
പേരൂര്‍കട P O, മണ്ണാമൂല
695 005

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

2. തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
ശൂരവക്കാണി, തെക്കുപാറ P O
വെള്ളറട 695 505

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

3. കൊല്ലം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
മനയില്‍കുളങ്ങര P O
കൊല്ലം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

4. കൊല്ലം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
ശാസ്താംകോട്ട P O, ആയികുന്നം
കൊല്ലം, 690 521

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

5. കൊല്ലം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
വള്ളിക്കാവ് P O
കൊല്ലം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

6. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
ചിറ്റാര്‍ P O
പത്തനംതിട്ട 689 663

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

7. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
തേക്ക് തോട് P O,
കോന്നി, 689 698

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

8. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
പടെനിപ്പറ P O,
കരിക്കയം, 689 663

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

9. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
ആനത്തടം, കാരികുളം P O
റാന്നി

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

10. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
താഴം P O,
മലയാലപ്പുഴ, 689 664

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

11. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
മണക്കാല P O, തുവയൂര്‍
അടൂര്‍, പത്തനംതിട്ട

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

12. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കവിയൂര്‍ P O, പോളക്കല്‍
പത്തനംതിട്ട

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

13. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
ഓതറ P O, തിരുവല്ല
പത്തനംതിട്ട

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

14. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കടംബനാട് സൌത്ത് P O
പറമല, പത്തനംതിട്ട

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

15. ആലപ്പുഴ

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കുന്നം P O, മാവേലിക്കര
690 108, ആലപ്പുഴ

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

16. ആലപ്പുഴ

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
ചുനക്കര, ചാരുമ്മൂട് P O
ആലപ്പുഴ

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

17. ആലപ്പുഴ

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കാരക്കാട് P O, ചെങ്ങന്നൂര്‍
ആലപ്പുഴ, 689 121

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

18. ആലപ്പുഴ

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
വടക്കനാര്യനാട് P O, നേതാജി
ആലപ്പുഴ

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

19. ആലപ്പുഴ

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
എണ്ണക്കാട് P O
പെരിങ്ങിലിപ്പുറം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

20. ആലപ്പുഴ

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കാട്ടുവള്ളി P O, മാവേലിക്കര
ആലപ്പുഴ

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

21. കോട്ടയം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
പൂതക്കുഴി P O, പാമ്പാടി
കോട്ടയം, 686 521

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

22. കോട്ടയം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
പൂഞ്ഞാര്‍ P O,
കോട്ടയം 686 581

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

23. കോട്ടയം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
എന്തയാര്‍ P O, മുണ്ടക്കയം
686 525

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

24. ഇടുക്കി

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കുഴിത്തോല്‍ P O , വണ്ടാന്‍മേട്
685 551

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

25. ഇടുക്കി

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
മുണ്ടിയെരുമ P O, കല്ലാര്‍
685 552

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

26. പാലക്കാട്

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കല്ലടിക്കോട് P O , കോന്നി
678 596

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

27. മലപ്പുറം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
ഉപ്പട P O, നിലമ്പൂര്‍
679 354

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

28. മലപ്പുറം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
പെരുവള്ളൂര്‍ P O, കൊണ്ടോട്ടി
673 698

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

29. വയനാട്

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
കേണിച്ചിറ P O, ബത്തേരി
673 596

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

30. കണ്ണൂര്‍

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
തലശ്ശേരി P O , കണ്ണൂര്‍
670 101

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

31. കാസര്‍ഗോഡ്

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
എളരിത്തട്ട് P O, നേലേശ്വരം
671 314

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസിക

പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോ ഗ്യാലറി

ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ്

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി...

സന്യാസി സംഘം

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഭക്തിയിലൂടെയും ധര്‍മ്മത്തിലൂടെയും സന്‍മാര്‍ഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യനെ നയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ...

ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചില ചരിത്ര പ്രധാനസംഭവങ്ങള്‍...

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

മാനവികതയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനും, ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്...