ആശ്രമ വിശേഷ ദിവസങ്ങള്‍

താരാസ്തുതി മഹായജ്ഞം 2019 ഫെബ്രുവരി 5 ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 10 വരെ.

  • Updated on 02/01/2019

സര്‍വ്വ ദോഷ ശാന്തിക്കും ഈശ്വരാ നുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി മൂന്നു മാസത്തി ലൊരിക്കല്‍ നടത്തി വരാറുള്ളതും, ആനന്ദജി ഗുരുദേവന്റെ വാഴ്ച ക്കാലത്ത് പാസാക്കി യതുമായ താരാസ്തുതി മഹായജ്ഞം 2019 ഫെബ്രുവരി 5 ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 10  വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. താരാസ്തുതി മഹാ യജ്ഞത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങള്‍ (ജന്‍മ്മാന്തര ജ്ഞാനോപദേശം മൂന്നു യുഗം പഠിച്ചവരും, ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ശ്രീ ശുഭാനന്ദ തപോശതാബ്ദി ആഘോഷം - 2018 നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 2019 നവംബര്‍ 7 വരെ

  • Updated on 07/10/2018

ഭഗവാന്‍ ശ്രീ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍ സത്യമാണ്. സത്യ സ്വരൂപനായ തന്നെ പ്പറ്റി പറയു ന്നതും രേഖ പ്പെടുത്തു ന്നതു മെല്ലാം സത്യ മായിരിക്കണം. അസ ത്യത്തി ന്റെയോ നിറം പിടി പ്പിച്ച ഭാവനാ വിലാ സത്തി ന്റെയോ പിന്‍ ബല മില്ലാതെ തന്നെ ഇന്നു വരെ ശ്രീ ശുഭാനന്ദ നാമ ധേയവും തന്റെ ദിവ്യാ ദര്‍ശമായ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസിക

പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോ ഗ്യാലറി

ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ്

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി...

സന്യാസി സംഘം

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഭക്തിയിലൂടെയും ധര്‍മ്മത്തിലൂടെയും സന്‍മാര്‍ഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യനെ നയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ...

ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചില ചരിത്ര പ്രധാനസംഭവങ്ങള്‍...

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

മാനവികതയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനും, ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്...