ശുഭാനന്ദാശ്രമത്തിലെ സന്യാസ വൃന്ദങ്ങള്‍

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെറുകോലില്‍ ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം ആനന്ദജി ഗുരുദേവന്റെ വാഴ്ചക്കാലത്ത് 16/07/1987 ല്‍ ശുഭാനന്ദാശ്രമം, ആത്മബോധോദയ സംഘം ഒരു ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ് ആയി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം ശ്രീ ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിനു ശേഷം ആശ്രമാധിപതി മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിയായുള്ള ഒരു ബോര്‍ഡിന് രൂപം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.
സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍
സ്വാമി സത്യവ്രതന്‍
സ്വാമി ശുഭാനന്ദ ദാസ്
സ്വാമി നാരായണദാസ്
സ്വാമി ഗീതാനന്ദന്‍
സ്വാമി ആനന്ദ തീര്‍ഥര്‍
സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദന്‍
സ്വാമി സത്യശീലന്‍
സ്വാമി മാധവാനന്ദന്‍
സ്വാമി ചിന്താനന്ദന്‍
സ്വാമി സല്‍ഗുനശീലന്‍
സ്വാമി നിത്യാനന്ദന്‍
സ്വാമി ധര്‍മ്മ തീര്‍ഥര്‍
സ്വാമി സിദ്ധാനന്ദന്‍
സ്വാമി സത്യാദാസ്
സ്വാമി കൃഷ്ണദാസ്
സ്വാമി കാരുണ്യശീലന്‍
സ്വാമി ധര്‍മ്മാനന്ദന്‍
സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദന്‍
സ്വാമി വേദാനന്ദന്‍
സ്വാമി വിജ്നാനന്ദന്‍
സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദന്‍
സ്വാമി വിമുക്‍താനന്ദന്‍
നിത്യാനന്ദനിയമ്മ
ഗുരുപ്രസാനിയമ്മ
വിവേകാനന്ദനിയമ്മ
കൃഷ്ണാനന്ദനിയമ്മ
ദേവാനന്ദനിയമ്മ
പത്മാനന്ദിനിയമ്മ
സരസ്വതിയമ്മ
ഭഗവല്‍പ്രസാദിനിയമ്മ
പാര്‍വതിയമ്മ
ലക്ഷ്മിയമ്മ
ഗുണദര്‍മ്മിണിയമ്മ
ശാന്തിയമ്മ
ഗുരുകര്‍മ്മാനന്ദനിയമ്മ
ഭാഗ്യവതിയമ്മ
സ്വയംപ്രകാശിനിയമ്മ
ദയാനന്ദിനിയമ്മ
സിദ്ധാനന്ദനിയമ്മ
ശാന്താനന്ദിനിയമ്മ
വേദാനന്ദിനിയമ്മ
ജ്ഞാനാനന്ദിനിയമ്മ
സത്യാനന്ദിനിയമ്മ
വിദ്യാനന്ദിനിയമ്മ

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസിക

പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോ ഗ്യാലറി

ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ്

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി...

സന്യാസി സംഘം

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഭക്തിയിലൂടെയും ധര്‍മ്മത്തിലൂടെയും സന്‍മാര്‍ഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യനെ നയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ...

ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചില ചരിത്ര പ്രധാനസംഭവങ്ങള്‍...

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

മാനവികതയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനും, ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്...