ആശ്രമ വാര്‍ത്തകള്‍

താരാസ്തുതി മഹായജ്ഞം 2023 മെയ് 9 ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 14 വരെ.

  • Updated on 08/05/2023

സര്‍വ്വ ദോഷ ശാന്തിക്കും ഈശ്വരാ നുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി മൂന്നു മാസത്തി ലൊരിക്കല്‍ നടത്തി വരാറുള്ളതും, ആനന്ദജി ഗുരുദേവന്‍റെ വാഴ്ച ക്കാലത്ത് പാസാക്കിയതുമായ താരാസ്തുതി മഹായജ്ഞം 2023 മെയ് 9 ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 14 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നതാണ്.

പൂരാടം പക്കനാള്‍ സ്തുതി - മെയ് 10 ബുധനാഴ്ച സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നു.

  • Updated on 07/05/2023

ബ്രഹ്മശ്രീ ഗുരുപ്രസാദ് ഗുരുദേവന്റെ ജന്‍മ്മ നക്ഷത്രമായ പൂരാടം സുദിനത്തില്‍ നടത്തിവരാറുള്ള പൂരാടം പക്കനാള്‍ സ്തുതി മെയ് 10 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 6 മണി മുതല്‍  വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 6 മണി വരെ സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നു.

ഉത്രാടം പക്കനാള്‍ സ്തുതി - മെയ് 11 വ്യാഴാഴ്ച സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നു.

  • Updated on 06/05/2023

ബ്രഹ്മശ്രീ ആനന്ദജി ഗുരുദേവന്റെ ജന്‍മ്മ നക്ഷത്രമായ ഉത്രാടം സുദിനത്തില്‍ നടത്തിവരാറുള്ള ഉത്രാടം പക്കനാള്‍ സ്തുതി മെയ് 11 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 6 മണി മുതല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 6 മണി വരെ സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നു.

കാര്‍ത്തിക പക്കനാള്‍ സ്തുതി മെയ് 19 വെള്ളിയാഴ്ച സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നു.

  • Updated on 04/05/2023

ബ്രഹ്മശ്രീ ദേവാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ ജന്‍മ്മ നക്ഷത്രമായ കാര്‍ത്തിക സുദിനത്തില്‍ നടത്തിവരാറുള്ള കാര്‍ത്തിക പക്കനാള്‍ സ്തുതി മെയ് 19 ( വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ 6 മണി മുതല്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6 മണി വരെ ) സന്നിധാനത്തിലും മറ്റ് പ്രധാന ശാഖാ ആശ്രമങ്ങളിലും നടത്തുന്നു.

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസിക

പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോ ഗ്യാലറി

ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ്

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി...

സന്യാസി സംഘം

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഭക്തിയിലൂടെയും ധര്‍മ്മത്തിലൂടെയും സന്‍മാര്‍ഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യനെ നയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ...

ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചില ചരിത്ര പ്രധാനസംഭവങ്ങള്‍...

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

മാനവികതയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനും, ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്...